Direct insertion into the C–C bond of unactivated ketones with NaH-mediated aryne chemistry

Fan Luo, Chen Long Li, Peng Ji, Yuxin Zhou, Jingjing Gui, Lingyun Chen, Yuejia Yin, Xinyu Zhang, Yanwei Hu, Xiaobei Chen, Xuejun Liu, Xiaodong Chen, Zhi Xiang Yu, Wei Wang, Shi Lei Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Direct insertion into the C–C bond of unactivated ketones with NaH-mediated aryne chemistry'. Together they form a unique fingerprint.