Deep wide-field spectrophotometry of the open cluster M67

Xiaohui Fan, David Burstein, Jian Sheng Chen, Jin Zhu, Zhaoji Jiang, Hong Wu, Haojing Yan, Zhongyuan Zheng, Xu Zhou, Li Zhi Fang, Fuzhen Chen, Zugan Deng, Yaoquan Chu, J. J. Hester, Rogier A. Windhorst, Yong Li, Phillip Lu, Wei Hsin Sun, Wen Ping Chen, Wean Shun TsayTzi Hong Chiueh, Chih Kang Chou, Chung Ming Ko, Ting Chang Lin, Hui Jean Guo, Yong Ik Byun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

204 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)628-648
Number of pages21
JournalAstronomical Journal
Volume112
Issue number2
DOIs
StatePublished - Aug 1996

ASJC Scopus subject areas

  • Astronomy and Astrophysics
  • Space and Planetary Science

Cite this