A common proper motion stellar companion to HAT-P-7

Norio Narita, Yasuhiro H. Takahashi, Masayuki Kuzuhara, Teruyuki Hirano, Takuya Suenaga, Ryo Kandori, Tomoyuki Kudo, Bun'ei Sato, Ryuji Suzuki, Shigeru Ida, Makiko Nagasawa, Lyu Abe, Wolfgang Brandner, Timothy D. Brandt, Joseph Carson, Sebastian E. Egner, Markus Feldt, Miwa Goto, Carol A. Grady, Olivier GuyonJun Hashimoto, Yutaka Hayano, Masahiko Hayashi, Saeko S. Hayashi, Thomas Henning, Klaus W. Hodapp, Miki Ishii, Masanori Iye, Markus Janson, Gillian R. Knapp, Nobuhiko Kusakabe, Jungmi Kwon, Taro Matsuo, Satoshi Mayama, Michael W. Mcelwain, Shoken M. Miyama, Jun Ichi Morino, Amaya Moro-Martin, Tetsuo Nishimura, Tae Soo Pyo, Eugene Serabyn, Hiroshi Suto, Michihiro Takami, Naruhisa Takato, Hiroshi Terada, Christian Thalmann, Daigo Tomono, Edwin L. Turner, Makoto Watanabe, John P. Wisniewski, Toru Yamada, Hideki Takami, Tomonori Usuda, Motohide Tamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A common proper motion stellar companion to HAT-P-7'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences