Surface photometry of NGC 5907

 • Zhongyuan Zheng (Creator)
 • Zhaohui Shang (Creator)
 • Hongjun Su (Creator)
 • D. Burstein (Creator)
 • J. S. Chen (Creator)
 • Zugan Deng (Creator)
 • Yong Ik Byun (Creator)
 • Rui Chen (Creator)
 • Wen Ping Chen (Creator)
 • Licai Deng (Creator)
 • Xiaohui Fan (Creator)
 • Li Zhi Fang (Contributor)
 • J. J. Hester (Creator)
 • Z. Jiang (Creator)
 • Yong Li (Creator)
 • Weipeng Lin (Creator)
 • Wei Hsin Sun (Creator)
 • Wean Shun Tsay (Creator)
 • Rogier A. Windhorst (Creator)
 • Hong Wu (Creator)
 • Xiaoyang Xia (Creator)
 • Wen Xu (Creator)
 • Suijian Xue (Creator)
 • H. Yan (Creator)
 • X. Zhou (Creator)
 • Jin Zhu (Creator)
 • Zhenlong Zou (Creator)
 • Phillip Lu (Creator)

Dataset

Search results

 • 1999

  Deep intermediate-band surface photometry of NGC 5907

  Zheng, Z., Shang, Z., Su, H., Burstein, D., Chen, J., Deng, Z., Byun, Y. I., Chen, R., Chen, W. P., Deng, L., Fan, X., Fang, L. Z., Hester, J. J., Jiang, Z., Li, Y., Lin, W., Sun, W. H., Tsay, W. S., Windhorst, R. A. & Wu, H. & 9 others, Xia, X., Xu, W., Xue, S., Yan, H., Zheng, Z., Zhou, X., Zhu, J., Zou, Z. & Lu, P., Jun 1999, In: Astronomical Journal. 117, 6, p. 2757-2780 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  101 Scopus citations