Spectroscopic obs. of LAEs at z~3.1 in SXDS field

  • Yucheng Guo (Creator)
  • Linhua Jiang (Creator)
  • Eiichi Egami (Creator)
  • Yuanhang Ning (Creator)
  • Zhen Ya Zheng (Creator)
  • Luis C. Ho (Creator)

Dataset

Filter
Review article

Search results