Multi-wavelength quantitative polarization and phase microscope

 • Xiaobo Tian (Contributor)
 • Xingzhou Tu (Contributor)
 • K. Della Croce (Creator)
 • Guang Yao (Creator)
 • Haijiang Cai (Contributor)
 • Neal Brock (Creator)
 • Stanley K H Pau (Creator)
 • Rongguang Liang (Contributor)
 • Tian Xiaobo (Contributor)
 • T. U. Xingzhou (Contributor)
 • Neal Brock (Creator)

Dataset

Search results