CCDC 959875: Experimental Crystal Structure Determination

  • Lei Qin (Creator)
  • Zhong Zhang (Creator)
  • Zhiping Zheng (Xi'an Jiaotong University) (Creator)
  • Manfred Speldrich (Creator)
  • Paul Kögerler (Creator)
  • Wei Xue (Creator)
  • Bao Ying Wang (Creator)
  • Xiao Ming Chen (Creator)
  • Yan Zhen Zheng (Creator)

Dataset

Search results