A new photo-z method for quasars in Stripe 82

 • Qian Yang (Creator)
 • Xue Bing Wu (Creator)
 • Xiaohui Fan (Creator)
 • Linhua Jiang (Creator)
 • Ian McGreer (Creator)
 • R. F. Green (Creator)
 • Jinyi Yang (Creator)
 • Jan Torge Schindler (Creator)
 • Feige Wang (Creator)
 • Wenwen Zuo (Creator)
 • Yuming Fu (Creator)

Dataset

Search results